23 ГОДИНИ ОПИТ


Фирма “Теразини” ЕООД е специализирана в изграждане на алгоритъм на модела за ФС /Фирмена сигурност/ както на финансови структури, така и в чисто търговски фирми. Тук понятието ФС се разглежда обемно на база модерен анатомичен синтез за индентифициране на опасностите (външни или вътрешни) за фирмата (корпорацията) и тяхното неутрализиране, запазване на приоритетите в конкурентната среда на пазара или изграждане на такива. Според последните анализи, бизнесмените, които са основните потребители на специализирани услуги в областта на ФС , най-често я свързват с охранителна дейност, което е изключително погрешно. Малко са хората, които си дават сметка, че от изтичането на търговска тайна и от нелоялна конкуренция, бизнесът търпи загуби, които далеч надхвърлят загубите от кражба на материални ценности, от природни бедствия и производствени аварии, взети заедно. От друга страна фирми, за охранителна техника, намиращи се в състояние на остра конкуренция, твърде агресивно налагат своя продукт, едва ли не като единствено средство за защита на търговските интереси. Това не е вярно, защото и най-модерното електронно устройство, както и супермена "Бодигард" не са в състояние да контролират какво изнасят нелоялните служители на фирмата вечер в главите си и на кого го предоставят.

Ако желаете да заплатите вашите абонаменти към Теразини, това може да направите и без да посещавате офис, като използвате:
Банкова сметка-УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG49UNCR 7630 1076 7209 89
BIC код UNCRBGSF

ТЪРСИШ БЕЗУПРЕЧНИ УСЛУГИ НА ДОБРИ ЦЕНИ?

ТЕРАЗИНИ СОТ може да ти ги предложи

Свържи се с нас още днес!

ОБАДИ СЕ НА 032 658 480
КОНТАКТИ